Zpracování osobních údajů

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
CHRÁNÍME JE. JSME V SOULADU S GDPR.

NA TÉTO STRÁNCE SE DOZVÍTE JAKÉ HLAVNÍ ZÁSADY CTÍME PŘI PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, čehož si velmi vážíme. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE TO “MY”?

Společnost ARTEP PRAHA s.r.o., se sídlem Královická 15a/49, 100 00 Praha 10, IČO 65414543. Společnost je zastoupená jednatelem Petrem Kochem. Provozujeme webovou stránku www.mapylasky.cz. Všichni spolupracovníci, kteří s vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu petr@mapylasky.cz.

CO VÁM GARANTUJEME

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

PROČ VLASTNĚ MÁME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, e-mail, telefon, adresa) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, nebo dodání zboží, apod.).

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografická dokumentace– fotky z našich akcí. Používáme fotky např. na Facebook a jiné sociální sítě či na náš web jako referenční příklad pro další účastníky našich workshopů. Rádi bychom této příležitosti využili i nadále, nicméně vše se tak bude dít pouze s vaším souhlasem.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení na některou z našich akcí nebo při koupi našeho produktu. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu bydliště. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

MÁTE TO POD KONTROLOU!

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu petr@mapylasky.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

NENÍ SE ČEHO BÁT

S vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládáme v aplikaci SmartEmailing. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která provozuje aplikaci SmartEmailing. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

  • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
  • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
  • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
  • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Chráníme vaše data jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, data vždy zabezpečujeme unikátními hesly a předcházíme jejich odcizení.

KOMU MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce, zpřístupňujeme našim spolupracovníkům, kteří zajišťují organizaci našich akcí nebo administrativní podporu chodu společnosti ARTEP PRAHA s.r.o.  Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Využíváme služeb SmartSelling a.s. (SmartEmailing), fakturační program iDoklad.cz (Solitea Česká republika, a.s.), služby účetní společnosti Hana Kučerová, služby zásilkových společností Uloženka s.r.o. a Zásilkovna s.r.o., správci webu Friendly Studio s.r.o. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>

 

FAQ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pro koho jsou workshopy určeny?

Pro všechny páry, které mají zájem o zkvalitnění jejich vztahu.

Jak mohu přesvědčit partnera, aby navštívil tento workshop?

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že jakákoli forma přesvědčování, nátlaku či manipulace není tou nejlepší cestou. Mnohem smysluplnějším přístupem je hledat způsoby, jak partnera navnadit, zaujmout a motivovat. Umožnit mu vidět pozitiva této nové zkušenosti. Dosáhnout jeho otevřenosti může trvat nějaký čas, trpělivost však i v tomto případě přináší růže.

Velkou pomocí může být přečtení knihy Sedm principů spokojeného manželství, návštěva naší přednášky nebo využití koučovacích karet dostupných na našem e-shopu. Nenaplní-li akce vaše očekávání, máte 100 % záruku spokojenosti a možnost dostat vaše peníze zpět.

V případě potřeby nás kontaktujte pro radu (Petr – , Lucie – ) nebo si přečtěte zkušenosti účastníků zde.

Je tento workshop „všelék“?

Ne není. Stejně jako v mnoha jiných případech, workshop je skvělý nástroj, ale je na každém z nás jak jej uchopí. Každý partnerský vztah je originál a zmi??ované principy jsou bránou k tomu, naučit se v něm šťastně fungovat a hledat svoje přístupy a cesty. Avšak bez naší péče a každodenní láskyplné pozornosti sebelepší „lék“ ztratí svůj účinek.

Jak workshop probíhá?

Během našeho setkání vás nejprve seznámíme se základními principy, vysvětlíme a předvedeme cvičení s upozorněním na slepé uličky, které vás v průběhu mohou překvapit a zbytečně zablokovat potenciál dané situace. Poté budete mít dostatek času si sami v páru celou interakci vyzkoušet. My budeme po celou dobu k dispozici pro jakékoli vysvětlení, podporu či individuální sdílení.  

Kde workshopy probíhají?

Dáváme si záležet s výběrem prostředí, které je příjemné, přátelské, poskytne dostatek místa pro všechny účastníky, dostatečný komfort a pocit soukromí. Ideálně také něco dobrého na zub J

Stačí navštívit jeden workshop?

Víme, jak sladké by bylo slyšet, že ano. Jako by šlo o zázračný elixír fungující přes noc. Pravda je ovšem jiná. Vztah s druhým člověkem, jeho rozvíjení a péče o něj, jsou dlouhodobým procesem, který nikdy nekončí. Je jako rostlina, která potřebuje životodárnou vláhu. Také nás nenapadne přemítat nad tím, proč nestačí zalít ji pouze jednou.

Jsme v době „instantních“ a „jednorázových“ řešení, v rychlém světě, který vytváří tlak na výkon a efektivitu. Dlouhodobě šťastný vztah však nevybudujeme přes noc, stejně jako si za jeden den neosvojíme cizí jazyk. Přesto však stojí za to investovat. Stačí si uvědomit, co všechno můžeme získat, nejen to, co v danou chvíli vkládáme.

Co když nebudu s workshopem spokojen/a?

Ještě předtím, než náš workshop úplně zavrhnete, zkuste se podívat na důvod vaší nespokojenosti. Je to kvalita našeho průvodcovství a předávání informací? Způsob vedení workshopu? Prostředí? Pokud jde o něco z tohoto soudku, budeme vděční za konstruktivní zpětnou vazbu, která nás posune dál a zkvalitní hodnotu, kterou vám poskytujeme.

Může se ovšem stát, že si ze setkání odnášíte frustraci spojenou s něčím jiným. Práce v partnerství se často dotýká témat, které velmi rádi přehlížíme, jsou nepohodlná, zametená pod kobercem a spojená s nepříjemnými emocemi. Jejich připuštění a odvaha neodmítat je může být ve skutečnosti počátkem určitého vysvobození z jejich popírání a začátkem kvalitnějšího a hlubšího vztahu s druhým člověkem. Proto zkuste nechat věci „sednout“, zaujmout roli nezúčastněného pozorovatele a celou situaci zhodnotit až s odstupem času. Uvidíte třeba skutečné, hlubší příčiny vašich nepříjemných pocitů, které mohou být právě tím nejcennějším ziskem.

Pokud ovšem i přesto nebudete spokojeni s hodnotou a úrovní workshopu, své peníze můžete získat zpět. Postačí učinit tak do 30 dnů písemnou formou s vysvětlením vašeho stanoviska.

Co s sebou?

Naše doporučení je otevřená mysl, pohodlné oblečení, pero a zápisník.

Můžeme se workshopu zúčastnit, přestože nejsme manželé?

Ano! Workshop pro páry je otevřený pro VŠECHNY páry – sezdané i nesezdané, heterosexuální i homosexuální.

Mohu na workshop přijít sám/sama v případě, že se mi nedaří partnera přesvědčit, aby se také zúčastnil? 

Bohužel ne. Naše workshopy jsou sestaveny jako interaktivní a zážitkové pouze pro kompletní páry. Je však možné zúčastnit se například našich přednášek, které jsou přístupné pro každého.

Rád/a bych se zúčastnil/a vašeho workshopu, ale můj partner si potrpí na soukromí a nemá rád skupinová sezení. 

Přednášková část workshopu se sice uskuteční ve skupině, ale všechna cvičení budete provádět pouze se svým partnerem a nebude vyžadována interakce s ostatními páry. Jakákoliv další sdílení svých zkušeností, která mohou být velkým přínosem pro celou skupinu, budou pouze na vás.

Kolik párů se workshopu zúčastní?

Workshopů se účastní 10 až 20 párů.

Hodí se váš workshop i pro nás, když nemáme žádné opravdu velké problémy? 

Ano! Páry, které navštěvují naše workshopy, se většinou dělí do dvou kategorií: ti, kteří chtějí zlepšovat, a ti, kteří chtějí napravovat. Tleskáme párům, které jsou natolik moudré, že navštěvují naše workshopy pro zkvalitnění jejich vztahu. Zpětná vazba od párů z obou kategorií nám ukazuje, že jsou pro ně workshopy velmi přínosné.

Mělo by pro nás smysl navštívit váš workshop, když žijeme odděleně nebo jsme právě v rozvodovém řízení? 

Každý vztah je jedinečný a workshopů se mohou účastnit i páry, které žijí odděleně nebo už zahájili rozvodové řízení (což potvrzují zkušenosti ze zahraničních seminářů). Tyto páry opakovaně hlásí, že pro ně byl workshop velmi užitečný. Zejména máte-li s partnerem děti, kvalitnější vztah vám dom budoucna velmi pomůže, přestože již nebudete životní partneři.

Máme si před workshopem přečíst knihu Sedm principů spokojeného manželství?

Workshop sám o sobě je dostačující. Není třeba nic předem studovat. Přečtení knihy s předstihem však může obohatit zážitek z workshopu, protože vás obeznámí s podstatou výzkumných koncepcí a jejich aplikace. Kniha je nedílnou součástí studijních materiálů, které od nás získáte v rámci účasti na workshopu.

Zajišťujete hlídání dětí? 

Ne, možnost hlídání dětí se u nás nenabízí.

Je možná sleva?

Ano, a to pro páry do věku 25 let. Vážíme si každého mladého páru, který se již v raném věku zajímá o tuto problematiku a je ochoten do vztahu investovat, aby dlouhodobě fungoval. Proto každý, komu je méně než 25 let, získá slevu 15 %.

Stačí při objednávce v e-shopu zadat kupon UNDER25 a do poznámky uvést svůj věk. 

Co když nám to s partnerem v podstatě funguje, ale potřebovali bychom vztah trochu oživit? Byl by workshop vhodný i pro nás?

Ano, rozhodně. Páry, které spolu vycházejí „bez problémů“ referují, že workshop zapůsobil jako osvěžení a znovunastartování jejich vztahu. Gottmanova metoda používá širokou paletu výzkumů a nástrojů a vždy je možné naučit se něco nového. Workshop přináší dopl??ující dovednosti a informace, které podle párů pomáhají obohacovat jejich vztah.

Co dělá z Johna Gottmana „odborníka“ na manželství a rozvody?

V uplynulých 35 letech studoval Dr. Gottman, dnes emeritní profesor na University of Washington, více než 3000 párů v rámci svého výzkumu (včetně výzkumu predikce rozvodovosti) a s dalšími 4000 páry se setkával při výzkumu intervencí a terapie. Krom toho pracoval společně se svou ženou Dr. Julií Gottmanovou s více než 8000 párů při workshopech a terapeutických sezeních. Po celém světě je na Gottmanovu metodu vyškoleno čtrnáct tisíc klinických psychologů, z nichž mnozí prošli výcvikem přímo u Johna a Julie Gottmanových.

V nedávné době byl Dr. John Gottman zvolen v publikaci Psychotherapy Networker jedním z 10 nejvlivnějších terapeutů minulého čtvrtstoletí. Krom toho si během 35 let věnovaných revolučnímu výzkumu manželství a rodičovství zasloužil řadu významných ocenění, mimo jiné:

Dr. Gottman je autorem 190 publikovaných vědeckých článků a autor či spoluautor 40 knih.

Podrobnější informace o zkušenostech a výzkumných studiích Dr. Gottmana najdete zde.

Kdybyste měli shrnout 35 let výzkumu Johna Gottmana do dvou bodů, jak by zněly?

Kdybychom mohli vstoupit do „Laboratoře lásky“ a zjistili, že spadáme do kategorie s vysokou pravděpodobností rozvodu, znamená to, že už nemáme šanci? Měli bychom se raději rozejít hned, i když se nám náš vztah zdá v pořádku?

Ne! Nejdůležitější objevy, které byly během výzkumu učiněny, se týkají toho, jak rozvodům předcházet. Proto víme, co by měly páry dělat jinak, aby svůj vztah posílily. Pokud změní negativní způsob chování, který je předzvěstí rozvodu, na pozitivnější, jenž značí úspěch, může se směřování jejich vztahu výrazně změnit a vylepšit.

Kterou z prací či knih Johna Gottmana byste doporučili k prostudování, abychom lépe pochopili jeho výzkum zaměřený na predikci rozvodovosti?

Doporučili bychom vám Sedm principů spokojeného manželství.

Dr. Gottman uskutečnil v této oblasti dlouhou řadu výzkumů. Některé z jeho nejzásadnějších výzkumných studií, článků a knih najdete zde.

http://www.johngottman.net

http://www.gottman.com/research/research-faqs/citations-noted-in-the-faqs/

http://www.johngottman.net/?page_id=7

 

×
100% záruka

V případě nespokojenosti s hodnotou a úrovní workshopu máte možnost dostat své peníze zpět. Můžete tak učinit do 30 dnů písemně s vysvětlením. Podmínkou vrácení peněz je účast na akci.

 
×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×
Ing. arch. Lucie Němcová

Můj životní příběh

Nikdy pro mne nebylo snadné nacházet svoji životní cestu, neboť mne lákala a bavila spousta věcí. Být kreativní, malovat a vytvářet krásné věci, stejně jako jít do hloubky, filozofovat, objevovat aspekty lidské bytosti, rozkrývat naše chování a způsoby fungování, to vše bylo lákavé. Od malička jsem tedy hrála na klavír, učila se nejrůznější výtvarné techniky, tančila… A později nejvíc milovala nekonečné rozhovory a filozofování o smyslu života :), pro což nebylo snadné najít parťáka. Málokdo rozuměl mému vnitřnímu světu a byl naladěn na stejnou vlnu.

V dobách střední školy, po krátké úvaze, zda nevykročit cestou studia psychologie, jsem se rozhodla pro kreativní a pestrou pouť architektury, neboť pro mne zahrnovala opravdu hodně: práci s prostorem a hmotou, tvorbu hezkého prostředí, představivost, umělecký aspekt, činnosti z oblasti grafiky, studia ergonomie a potažmo psychologie člověka, možnost vybrat měřítko od interiérového detailu po urbanismus měst. Naplňovala mne tato pestrá škála činností a představa viditelného, hmatatelného a krásného výsledku mé práce, stejně jako spolupráce s lidmi, vnímání jejich příběhu a potřeb a postupné utváření jejich domova. Do této podoby jsem však tuto profesi nikdy nedovedla a architektonická praxe zůstala zejména u práce s počítačem. I k mému překvapení nebyly ambice a chuť tuto kariéru opravdu rozvinout. A tak jsem svůj vnitřní hlas poslechla a krůček po krůčku odkrývala další dobrodružství.

Všestranná architektonická cesta mi však dala a dává hodně. Již na studiích mne moje intuice vedla k práci s přírodními materiály. Jak navrhovat šetrně k přírodě? Jak navrhovat prostor podporující člověka? Musí existovat kompromis výhodný pro obě strany a ne na úkor jedné z nich. Kámen, hlína, dřevo, přírodní stavitelství, energetické úspory – to vše bylo v centru mého zájmu. Lákaly mne věci trošku mimo hlavní proud, kde byly opěvovány precizní minimalistické stavby převážně z pohledového betonu.

Paralelně se již od střední školy prohluboval můj zájem o zdravou stravu a zdravý životní styl obecně. Jak se cítit skvěle, zároveň být zdravá, štíhlá a výborně se najíst (hlavní faktor pro mne jako požitkáře). Neuvěřitelně mne naplňovalo učit se, jak sobě a svému tělu mohu dopřát to nejlepší po všech stránkách. Samostudium nejrůznějších úhlů pohledů na stravování mne přivedlo až k čínské medicíně, jejíž principy mne fascinovaly. Dávaly smysl ve své provázanosti a mnoho vrstevnatosti, vztahováním se k vyššímu celku, k vyšším přírodním cyklům. Braly v potaz víc, než jen strohou nutriční hodnotu jídla. Zahrnovaly vliv přírody, ročních období a mnoho dalšího. Nebyly ani zdaleka pouze o jídle.

Právě tady, ve východní filosofii, se mohly k mému nadšení krásně setkat minimálně dva moje zájmy – architektura a zdravý životní styl (a jak se ukázalo, nejen ty). Byly zde popisovány na stejných obecných základních principech. Souvisely spolu navzájem. Stejně jako jídlo, také prostor ovlivňoval zdraví, energii a život člověka a já mohla poznávat fascinující klíče, podle kterých tyto zákonitosti fungují. Hledání a nacházení souvislostí a vnímání celku jako takového mne naplňuje dodnes. A platí všeobecně. Stejně jako se celostní medicína zabývá člověkem v rámci celku, také architektura může jít stejnou cestou a vnímat řadu provázaností.

Následovalo roční studium školy feng shui, které mi zprostředkovalo nádherné principy taoismu. Pokoru k přírodním silám daleko přesahujících člověka, učení, jak plynout s proudem a neztrácet energii, jak využívat přirozené cykličnosti přírody ve svůj prospěch, jak vnímat svoji vlastní cykličnost. Jak nechávat věci být, nelpět, nechat je utvořit, netlačit příliš, když je situace zablokovaná a zároveň efektivně tvořit. Moudrosti, které mi v životě slouží dodnes a dalece přesahují rámec hmoty a stavitelství.

Baví mne nevytrhávat věci z kontextu a studovat jejich vzájemné souvislosti a propojení (tělo – mysl – prostor – vztahy a další). Náš život je spřádán z mnoha vláken, stojí na několika pilířích. Zaměřím-li se pouze na jeden z nich, ostatní začnou chátrat, až přestanou úplně fungovat a celá stavba spadne. Vnímám, že není řešením slepě zaměřit pozornost pouze jedním směrem. Záleží na tom, jak žiji, jak se chovám k sobě, ke svému tělu, jak se stravuji, jaké mám vztahy s rodinou, partnerem a přáteli, jaká je moje práce, v jakém prostředí žiji, jak přemýšlím, zda naplňuji svůj potenciál. Nic z toho nemohu označit jako vedlejší.

Celý život mne vede k činnosti, která pro mne bude mít vyšší smysl. Nejen, že v ní zhodnotím svoje schopnosti a talenty, ale také bude mít pro mne důležitý přesah. Hodnotu pro někoho dalšího. Ucítím z ní vnitřní naplnění, které je víc než sebelepší plat. A architektura se nezdála být tím, co by mi tento pocit přinášelo…

Po ukončení vysoké školy se život překlopil do jiné roviny. Dosažení do té doby jasně nalinkovaných cílů vystřídal nekonečný oceán možností a já najednou neuměla vybrat směr. K tomuto pocitu se přidala stagnace v mnoha dalších oblastech. V mém vztahu vládlo poklidné bezvětří, které ovšem současně postrádalo životní jiskru. Držela jsem se v jistých vodách, přestože jsem již tušila, že něco dožilo a já toužím po úplně jiném životě.

Postupné uvědomění a intuice, že způsob, kterým žiji, mi nevyhovuje a může být až neuvěřitelně ovlivněn prostředím, kde člověk vyrostl, mne dovedly k rozhodnutí vydat se na cestu vlastního poznávání. Stačil měsíc a začaly se dít změny, které postupně během následujícího půl roku rozmetaly vše, co se v mém životě doposud zdálo pevné jako skála. Domnělé jistoty se rozlétly jako domek z karet a konfrontovaly mne s mými největšími obavami a zraněními. Změna práce, rozchod, rychlé stěhování, ztráta rodinného majetku i rozvod rodičů se načasovaly téměř do totožného momentu přelomu roku 2012 a 2013, musely být vyřešeny v rámci několika týdnů a probouzely ve mně nejrůznější emoce: ponížení, strach z opuštění a samoty, z budoucnosti, z nedostatku, pocit téměř nulové hodnoty, bolest ze ztráty domova a další.

Asi nebude překvapením, že právě tyto chvíle byly těmi největšími učiteli, skrze které jsem si poprvé v životě osahala část svojí síly, naučila se nelpět a oprostit se od řady hmotných i nehmotných věcí, vztahů, představ, snů… Sama jsem nebyla schopna vykonávat změny v tu správnou chvíli, když intuice z nitra jasně hovořila. Přišly tedy samy jako tsunami a rozmetaly vše, na co přišly. Naučily mne pohlížet na změnu v životě jako jedinou jistotu, jako nádherný princip, který souvisí s naším přirozeným růstem, vývojem a poznáním. Jako něco, co přináší čerstvou a osvěžující energii do mého života, umožňuje nový pohled, nový nádech a nový začátek.

Cesta mého sebepoznání vedla a stále vede různými zákoutími. Od těch klasických psychoterapeutických, přes intenzivní cestu tantry a práce s tělem a energií, cestou ženských setkání a uvědomování si hodnot a potenciálu vlastního ženství až po různé konstelační techniky. Znovuobjevování vlastní životní energie, radosti ze života, klidu a možnosti směřovat svůj život tam, kam toužím, mi jen potvrdilo správnost rozhodnutí pustit se do těchto neprozkoumaných (a někdy pěkně záludných) vod.

Baví mne studovat život v jeho podstatě, žít ho, milovat každodennost a všechny své poznatky sdílet. Inspirovat se, ale také inspirovat dál. To je pro mne prozatím nejvíce naplňující činnost. Navzájem se podporovat, být v životě více tvůrčí a sdílet svoje osvědčené poznatky.

To vše mne přivedlo až na místo, kde jsem dnes.

Cesta architektury

Můj zájem o stavění z přírodních materiálů vedl až k aktuální pozici redaktorky časopisu Dřevo&Stavby, kde šířím osvětu na téma dřevostaveb. V plné šíři se zde projevil také můj další koníček, kterým je psaní. Stále přicházejí poznatky zapadající do mozaiky celostního stavitelství, počínaje přírodními materiály, přes principy feng shui, vnímání energie v prostoru, až po posvátnou geometrii.

Cesta léčivého jídla

Chuť poznávat a být zdravá a plná energie mne přivedla ke stravě převážně rostlinného původu. Tato zkušenost se nejen projevila na mém těle, ale také na množství energie a absenci nemocí.

Cesta ženy, cesta energie

Práce s tělem, změna vztahu k němu i sobě jako takové, respekt, schopnost říct ne, schopnost konat v souladu s tím, co potřebuji, vnímání vlastní proměnlivosti a cykličnosti, naslouchání vlastní intuici, nelpění na dokonalosti (sebe/světa/života/partnera), následování toho, co chci, namísto toho, co musím… To vše jsou plody převážně tantrické cesty a cesty léčení pochroumaného ženství, jehož znovupochopení mi do života každý den přináší obrovské dary. Větší radost, lehkost, přijetí svých kvalit a velké množství energie, kterou zbytečně neplýtvám na to, být „ženou v kalhotách“, jak nás dnešní společnost nutí.

Cesta Mapy lásky

Projekt Mapy lásky se stal součástí mojí cesty díky Petrovi a jeho pozvání ke spolupráci. V tu chvíli jsem nedokázala vůbec dohlédnout kvality a potenciál této společné cesty, které vidím teď.
Vztahy jsou součástí našich životů od prvního nádechu až po poslední výdech. Jsou hned po vztahu k sobě samému tím nejzásadnějším, co ovlivňuje kvalitu našeho žití. A přesto jim věnujeme tak malou pozornost a péči.

Toto společné dobrodružství je pro mě jedinečnou příležitostí sdílet nádherné jednoduché principy (obohacené o vlastní zkušenosti z deseti let partnerských vztahů a celoživotní z těch dalších) dál tak, aby mohly měnit životy. Krůček po krůčku, ale s jistotou. Hravou a zábavnou formou. Sami s Petrem stavíme náš pracovně-přátelský vztah na těchto základech a s úžasem sledujeme, jakou proměnu k lepšímu to přináší a jak se nám v něm skvěle funguje.

Těším se na společné tvoření, roli průvodce na vaší/naší cestě, kde budeme společně sdílet krásné poznání manželů Gottmanových.

S láskou

Lucie

×
Petr Koch

Můj životní příběh:

Cesta k mé vědomé osobní transformaci začala v roce 2009 pádem ze střechy rodinného domu. Přežil jsem zázrakem a utrpěl „pouze“ zlomeninu stehenní kosti. Tento dar přežití, požehnání, mě přiměl k zamyšlení nad tím, jaký má můj život vlastně smysl.

Tato zkušenost ve mě intenzivně posílila potřebu najít odpověď na otázku „Proč jsem tady?“. Začal jsem hledat cestu, jak vyléčit zranění nejen po fyzické stránce, ale i na úrovni původní příčiny. Navštěvoval jsem všechny možné semináře. První z léčivých metod, kterou jsem poznal ještě před úrazem, byla Craniosakrální terapie. Tehdy jsem ale necítil vůbec nic. Upřímně, byl jsem během ošetření docela otrávený a považoval jsem to za nějakou blbost. Teprve po zranění jsem zacítil první fyzický vjem a uvěřil, že tato metoda může být nápomocná a funkční.

Během svého léčení jsem narazil také na rodinné konstelace, které začaly postupně bourat moje „pravdy“ o realitě. Došlo u mě k výrazné proměně mých schopností vnímat tělo a energie.

Tento proces, kdy jsem se snažil pochopit příčiny, proč žiji tak, jak žiji, pochopitelně zahrnoval i partnerské vztahy. Díky své introvertní povaze nepatřím zrovna mezi muže, kteří obráží bary a snaží se někoho sbalit. O to víc jsem se snažil „nastudovat“, jak ženu – partnerku získat. Mým cílem bylo žít „šťastný a naplněný život“. Bylo mi jasné, že v rámci sociální interakce mám rezervy a to mě vyburcovalo, abych na schopnosti navazovat kontakt s dalšími lidmi více zapracoval. 

Navštěvoval jsem satsangy, semináře esenciálního léčení, učil se dovednosti „jak správně myslet“, „jak být vědomý“, „jak si správně přát“ a díky zájmu o práci s tělem a jeho energiemi jsem se dostal i k tantře. Tato starověká moudrost mne oslovila, pomohla mi rozpustit fyzické bloky a pochopit další souvislosti.

Zasvěcení do Reiki mě seznámilo se světem energií, manter a léčení – další kousek do skládačky mého života. Dnes se s láskou zajímám mimo jiné i o energetické ošetření těla.

Než se mi pádem ze střechy roztočil tento kolotoč, moje představa o životě byla jasná: všechno se dá vymyslet hlavou, úspěch stojí pouze na tom, jak přemýšlím. Od 18 let jsem ležel v knihách o úspěchu, způsobu myšlení, podnikání, leadershipu, komunikaci, prezentaci, hltal jsem učení Roberta Kyiosakiho, Dale Carnegieho a mnoha dalších autorů. To vše plnilo moji hlavu principy, zásadami a zákony, které jsem se poctivě snažil a stále snažím uvádět do životní praxe.

Velmi brzy jsem začal podnikat v oblasti přímého prodeje, během třetí dekády života nastartoval manažerskou kariéru v nadnárodní společnosti, která se vyvíjela velmi příznivě – nebýt toho pádu. Dalším a výrazným aspektem, který ovlivnil mé další směřování, byla moje celoživotní touha stát se svobodným tvůrcem vlastního života.

Vzdělal jsem se v oblasti koučinku na Koučink akademii, a tím se mi propojily oba světy, „materiální“ a „spirituální“.

V rámci procesu neustálého sebezdokonalování jsem odjel do USA a absolvoval semináře Gottman institutu. Práce Dr. Johna Gottmana mě svou jednoduchostí a hlubokým smyslem oslovila natolik, že jsem získal certifikát na provozování workshopů a rozhodl jsem se předávat toto učení v ČR.

Z pasivní možnosti využít získané poznatky pouze pro sebe a vlastní partnerský vztah jsem přešel k aktivnímu vytváření obecné reality po celé naší zemi.

Dr. John Gottman přinesl na základě letitého výzkumu cenné informace o tom, co se dnes a denně ve vztazích reálně odehrává a na jakých principech fungují.  Od počátku mě fascinovalo, že někdo strávil víc než polovinu života bádáním, jak být v dlouhotrvajícím vztahu spokojen a naplněn.

Workshop podle Dr. Gottmana není postaven na několikahodinovém vyprávění a školení, obsahuje mnoho zajímavých praktických cvičení, která provádí sami účastníci. Páry se vlastně vzájemně koučují, moje role spočívá v pozici průvodce a pomocníka.

Každý pár má jedinečnou možnost zakusit přímo na místě mnoho „aha“ momentů, které je dovedou k hlubšímu uvědomění, intimitě a následně i k pocitu většího naplnění ze vztahu. S Lucií jsme vytvořili skvělý tandem a ne náhodou  zvolili slogan „tvoříme vědomé a naplněné vztahy“. Přesně to je totiž naším cílem: pomoci lidem žít vědomě a pociťovat hluboké naplnění.

A to je mé poslání, tím jsem si dnes jist.

A moje partnerské vztahy? Každá žena v mém životě byla výjimečná a byla pro mě tím, co jsem v daný moment nejvíce potřeboval. Každá mi zprostředkovala cennou moudrost a obohatila mě o další „mapu lásky“. Dobře vím, že někdy člověk musí udělat mnoho chyb, aby se z nich poučil. Zkušenost je nepřenosná, ovšem ne vždy je nutné procházet stejným procesem v té nejradikálnější formě – můžeme se navzájem inspirovat, získat spojence.

Žiji život svého poslání, což ovšem neznamená, že si neprocházím těžkými časy nebo že bych nezažíval silné emoce.

Život je plný právě ve své rozmanitosti a šíři.

Momentálně se nacházím v bodě, kdy mě baví lidi inspirovat a motivovat k naplnění svého života skrze pravdivost, vědomí a vzájemnou blízkost.

Děkuji Vám za zájem a pozornost. Pokud v mém příběhu nacházíte něco, s čím rezonujete, případně co vnímáte jako společné nebo naopak zcela rozdílné, to vše je skvělá příležitost k setkání a vzájemnému se obohacení.

S velkými díky a pokorou

Petr

×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×